Bestilling nøkkelbrikke

Ajourført per november 2020

Husk at alle dører som åpnes med nøkkelbrikke også kan åpnes med Obos-nøkkel på mobilen!

Alle leiligheter har fått tildelt 3 nøkkelbrikker som går til oppgangsdør, dører til bodanlegg og sluse fra garasjeanlegg. Trenger du flere nøkler, kan du bestille via dette skjemaet. Kostnaden faktureres bestiller. Per juni 2020 er prisen for ferdigprogrammert brikke inkl. mva. og porto kr. 262,-.

Leilighetsnummeret er ikke det som står i dørkarmen som begynner med H og fire siffer, men er et på fire siffer der det første sifferet angir etasjen. Andre siffer er alltid 0. Sjekk her hvis du er i tvil om hvilket nummer du skal angi.

Hvis du bestiller ny nøkkel som erstatning for en du har mistet/forlagt eller lignende, må du sørge for å slette denne nøkkelen. Angi enten nummer på mistet nøkkel sammen med eget bolignummer – eller nummer på gjenværende nøkler, slik at vi kan finne fram til nummer på savnet nøkkel.