Valgkamp og adgang til våre oppganger

ValgVed hver valg-kamp ønsker de politiske partiene å komme inn i oppgangene for å dele ut politisk materiell på dørmattene eller i postkassene, og ringe på hver dør for å prøve å overbevise noen om å stemme på sitt parti.

Valgkampen og partienes påstander om at det har de rett til det under henvisning til «demokratiske rettigheter», endrer ikke borettslagets egne regler om adgang til oppgangene og til utdeling. Våre oppganger er ikke offentlige friområder der alle har adgang, uansett hvilket formål de som vil inn i våre oppganger begrunner det med.

Selvfølgelig har alle av oss en suveren rett til å ta imot alle dem vi ønsker på besøk, også av politiske påvirkere. Det har ingen andre noe med. Men vi har ikke rett til å slippe inn noen for samtidig å gi dem mulighet til å ringe på hver dør i oppgangen. Derfor må de politikerne vi ønsker å ta imot på besøk for samtale, følges ut av oppgangen etterpå, og så får politikerne spørre hver enkelt via ringeklokke om de ønsker besøk av dem.

Tilsvarende gjelder både for postkasseutdeling og særlig utdeling av materiell på dørmattene. Det er uønsket. For masseutdeling må partiene som andre sende det via posten. Partiene får betydelige offentlige midler til politisk arbeid. Oppgangene bør ikke bli noen avfallsplass for papir. Utdeling gjennom Posten er dyrt, men det er de mektigste partiene som både direkte og indirekte har vedtatt at det skal være så dyrt.