Tilbakebetaling av depositum garasjeleie

Styret har tatt opp med garasjeeier Ragde Eiendom AS behovet for innbetaling av depositum for garasjeleie. Ragde har kommet til at det ikke lenger er nødvendig med depositum når driftsansvaret for betaling av garasjeleie er overlatt til ParkNordic. Innbetalt depositum på kr 3 000 kan derfor tilbakebetales med et tillegg for et lite rentebeløp. For … Fortsett Tilbakebetaling av depositum garasjeleie

Manglende varmtvann i 6 E (+6 D og F): Feilen må ligge i en leilighet

Som alle i oppgang 6 E har registrert, er tilførselen av varmt tappevann svært ustabilt. Det er bare i denne blokka at det er problemer med varmtvannet. Rørleggerfirmaet mener at det må være en feilkopling av vannrørene inne i en leilighet som gjør at kaldtvannet blir presset over i varmtvannsrørene. Det kan for eksempel være … Fortsett Manglende varmtvann i 6 E (+6 D og F): Feilen må ligge i en leilighet

Etter utlagt åte: Ikke vask eller støvsug nærmere enn 2 cm i 10 uker

Styret har fått en påminning fra Nokas Skadedyrkontroll. Åtet virker i seks måneder, og det er derfor viktig at vi unngår å røre åtet. Nokas opplyser nå at i det minste 10 uker fra nå bør vi unngå å støvsuge og vaske nærmere enn to til tre cm fra åtet, det vil si fra lista. Åtet … Fortsett Etter utlagt åte: Ikke vask eller støvsug nærmere enn 2 cm i 10 uker

Utsetting av åte mot skjeggkre: Hvis ikke onsdag og torsdag, så for egen regning seinere

Skjeggkrebehandlinga er satt i verk av styret på grunn av ønsker særlig fra de beboerne som har vært plaget av skjeggkre. Det er også av hensyn til at  skjeggkre ikke skal spre seg til leiligheter som ikke har det. Skjeggkre kan spre seg gjennom hulrom i bygget til alle leiligheter. Nokas Skadedyrkontroll kommer med fire … Fortsett Utsetting av åte mot skjeggkre: Hvis ikke onsdag og torsdag, så for egen regning seinere