Varsel om økning av felleskostnadene per 1. august 2020

Mens borettslaget har vært nytt og garantier har dekket det meste av feil og mangler, har vi nytt godt av en lav «husleie» for dekning av borettslagets felles driftskostnader. Nå som borettslaget nærmer seg 10 år og behovet for vedlikehold og oppgraderinger øker, ser styret behov for å øke felleskostnadene med i gjennomsnitt 250 kroner … Fortsett Varsel om økning av felleskostnadene per 1. august 2020

Husk avfallslevering!

Vi viser til informasjon 4. mai: Det er altså ikke mulig å levere bildekk, kjemiske stoffer og liknende. Styret håper dette blir til hjelp for å bli kvitt avfall, særlig nå når det er kø ved avfallsstasjonene som på Haraldsrud.