Kartlegging: kaldtvann i varmtvannskran før 26.2.2021

Gjelder beboere i 6 D, E og F

Leilighetsnummeret er det firesifrede nummeret som starter med etasjenummer etterfulgt av 0 og 2 etterfølgende sifre. Ikke det nummeret som står på dør og postkasse som begynner med en H. Er du i tvil se her