Rapport: kaldt vann i varmtvannskran etter 26.2.2021

Gjelder beboere i 6 D, E og F.

Vennligst rapporter tilfeller fortløpende og omgående.

Leilighetsnummeret er det firesifrede nummeret som starter med etasjenummer etterfulgt av 0 og 2 etterfølgende sifre. Ikke det nummeret som står på dør og postkasse som begynner med en H. Er du i tvil se her