Dyrehold

dog-2er tillatt på betingelse av at utfylt og undertegnet skjema er sendt styret for godkjenning.

Skjema ligger bakerst i vedtektene som du kan laste ned ved  å «klikke» her.