Hva skjer rundt oss? Nå: Parkene

Vi i Ellipsen har som alle andre på Ensjø blitt stilt i utsikt at den dominerende bilvirksomheten og stålverkshallene skal rives for å gi plass til nye boliger og ikke minst: Gode breie parker. Uttrykt i slagordet «Ensjø fra bilby til boligby». For oss med en detaljert reguleringsplan enstemmig vedtatt av bystyret i juni 2007 … Fortsett Hva skjer rundt oss? Nå: Parkene

Om planer for Kolbergs tomt

I november la vi ut en melding om at Kolberg nå har planer om boligbygging etter reguleringsplan for den delen av tomta der stålverkshallene ligger. Kolberg ønsker endret utforming fra det reguleringsplanen forutsetter. Plan- og bygningsetaten har gitt tilbakemelding om at det i så fall må søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen. Det kan bli vanskelig … Fortsett Om planer for Kolbergs tomt