Kommunalt infomøte om Ensjø 25.09 kl 18 Teglverket skole

Bymiljøetaten inviterer til informasjonsmøte om status for byutviklingen på Ensjø. Møtet holdes på Teglverket skole ved Hasle-senteret og Teglverksdammen. Adresse Grenseveien 60. Se også kartutsnitt. Møtetittelen er Informasjonsmøte - status byutviklingen på Ensjø. I invitasjonen står det: Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil informere om status i byutviklingen på Ensjø. Bymiljøetaten vil orientere om planer for bygging … Fortsett Kommunalt infomøte om Ensjø 25.09 kl 18 Teglverket skole

Hvem kan redde Ensjø?

Andelseier i Ellipsen borettslag og tidligere styremedlem med nåværende ansvar for vår hjemmeside, Grete Klæboe, hadde mandag 1. juli dette innlegget på trykk i Dagsavisen: År 2011: Da viste kommunens nettside tegning av Ensjøutbyggingen. Siste av de 3 utbyggingstrinnene var markert med «Ferdig eller påbegynt i 2020». Påbegynt 2020 må bety ferdig senest 2023 tenkte … Fortsett Hvem kan redde Ensjø?