Safe as milk: Musikk hver torsdag fra kl 21 til kl 23

Restauranten Safe as milk, en gastropøbb som de også kaller seg, har begynt med musikk hver torsdag fra kl 21 til 23. Dette er i samsvar med forskriften for restaurantdrift i vårt område av Bydel Gamle Oslo. For dere som er på Facebook, er lenken til Safe as milk her. Beboere i leilighetene nærmest restauranten … Fortsett Safe as milk: Musikk hver torsdag fra kl 21 til kl 23

Kommunalt infomøte om Ensjø 25.09 kl 18 Teglverket skole

Bymiljøetaten inviterer til informasjonsmøte om status for byutviklingen på Ensjø. Møtet holdes på Teglverket skole ved Hasle-senteret og Teglverksdammen. Adresse Grenseveien 60. Se også kartutsnitt. Møtetittelen er Informasjonsmøte - status byutviklingen på Ensjø. I invitasjonen står det: Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil informere om status i byutviklingen på Ensjø. Bymiljøetaten vil orientere om planer for bygging … Fortsett Kommunalt infomøte om Ensjø 25.09 kl 18 Teglverket skole