Tildekking av den klare glassdelen på balkonger og terrasser er ikke tillatt

Styret behandlet spørsmålet om tildekning av den klare glassdelen på balkong- og terrasserekkverk på styremøtet 12.5.2014. Det er minst to balkonger slik tildekking er utført på foreløpig. Det er utført i strid med vedtektenes punkt 4-3 nr 2. Det viktigste er likevel den endring av fasaden som slik tildekking medfører. En slik tildekking snevrer inn … Fortsett Tildekking av den klare glassdelen på balkonger og terrasser er ikke tillatt

Ta hensyn til naboene under ved rengjøring av balkong og terrasser!

På byggene våre er det til dels åpne balkonger uten takrenner og til dels takrenner fra balkong og terrasser som munner ut på andres terrasser! Det betyr at vi må ta spesielle hensyn når vi rengjør balkong/terrasser og utemøbler for ikke å sjenere naboene under. Det er fint om du støvsuger eller koster opp støv … Fortsett Ta hensyn til naboene under ved rengjøring av balkong og terrasser!

Når snøen kommer – hva gjør vi på balkonger/terrasser?

Svaret er kort og greit ingenting! Balkonger/terrasser er konstruert for å tåle snøfall, så det er bare å la det ligge. De som trenger å gå ut om vinteren, får bare måke til snøen til side innenfor egen balkong/terrasse . Under ingen omstendighet må snø kastes over balkongkantene – det er terrasse, gang- og lekearealer over alt! … Fortsett Når snøen kommer – hva gjør vi på balkonger/terrasser?

Nattlig røyk på balkong utenfor eget soverom, kan sjenere naboer

I sær de som bor over hvis de sover med åpent vindu! Leiligheten over din har vanligvis samme utforming som din egen leilighet. Så står du utenfor eget soverom og røyker, er det sannsynlig at røyk kan sive inn i soverommet over hvis vinduet der er åpent. Mange av oss har gjennomgående leiligheter med balkonger/terrasser … Fortsett Nattlig røyk på balkong utenfor eget soverom, kan sjenere naboer