El-sparkesykler i Ellipsen borettslag

El-sparkesykler er blitt populært for mange, også hos oss som bor i Ellipsen. Derfor minner styret om at el-sparkesykler er likestilt med ordinær tråsykkel — også innen borettslaget. Har du kjøpt en el-sparkesykkel, betyr det at den må plasseres i en av de to sykkelbodene i den øverste garasjen — hvis du ikke vil ta … Fortsett El-sparkesykler i Ellipsen borettslag

Gangarealer

Av sikkerhetsmessige hensyn må alle gangarealer holdes frie for møbler, sko og andre gulvstående gjenstander. Kun dørmatte tillates utenfor inngangsdør. Barnevogner kan stå i inngangspartiet dersom de ikke er til hinder for normal ferdsel. Også gangarealer i kjeller må holdes frie. Plasseres gjenstander utenfor bodene, kan disse bli kastet uten forhåndsvarsel. Det er tre selvstendige … Fortsett Gangarealer

Parkeringsforbud fellesarealer

Parkering av biler, 2-hjulte motorkjøretøy og sykler på borettslagets fellesområder er ikke tillatt. Inntil 10 minutter stopp tillates ved av-/pålessing. Nye beboere som flytter inn eller andre med særlig grunn for å kunne stå lenger enn angitte 10 minutter kan søke styret om dispensasjon. (Se under avsnittet "Kontakt oss") Innvilges dette, mottar beboeren et eget … Fortsett Parkeringsforbud fellesarealer

Søppelbøtter/askebegre på uteområdet

Styret har bestemt at det ikke skal settes opp søppelbøtter eller askebegre på uteområdet. Dette fordi erfaringer fra andre steder viser at det lett fører til forsøpling rundt plasseringspunktene. Røyking på områder hvor barn leker, ønskes heller ikke. Vi forutsetter at alle vil ha et rent og ryddig utemiljø, slik at vi tar hånd om … Fortsett Søppelbøtter/askebegre på uteområdet