Gangarealer

Av sikkerhetsmessige hensyn må alle gangarealer holdes frie for møbler, sko og andre gulvstående gjenstander. Kun dørmatte tillates utenfor inngangsdør. Barnevogner kan stå i inngangspartiet dersom de ikke er til hinder for normal ferdsel. Også gangarealer i kjeller må holdes frie. Plasseres gjenstander utenfor bodene, kan disse bli kastet uten forhåndsvarsel. Det er tre selvstendige … Fortsett Gangarealer

Parkeringsforbud fellesarealer

Parkering av biler, 2-hjulte motorkjøretøy og sykler på borettslagets fellesområder er ikke tillatt. Inntil 10 minutter stopp tillates ved av-/pålessing. Nye beboere som flytter inn eller andre med særlig grunn for å kunne stå lenger enn angitte 10 minutter kan søke styret om dispensasjon. (Se under avsnittet "Kontakt oss") Innvilges dette, mottar beboeren et eget … Fortsett Parkeringsforbud fellesarealer

Lekeplassforskrifter og husken vår

Vi har forståelse for at beboere gjerne vil forsikre seg om at husken vi har satt opp etter vedtak på generalforsamlingen, oppfyller alle krav til lekeplassutstyr innen borettslag. Leverandør og montør er valgt etter anbefaling fra OBOS, og er en av de større aktørene innen lekeplassutstyr for barnehager, institusjoner mm. De var på befaring for … Fortsett Lekeplassforskrifter og husken vår