Renovasjon

Til informasjon er søppelcontainerne som er gravd ned ved blokk C/Rema-bygget, kun beregnet på vanlig husholdningsavfall. Det betyr at de 2 containerne for papp og papir kun er for aviser/blader, matvareemballasje ol.

Har du større emballasje på grunn av nyanskaffelser, ber vi deg vennligst levere dette på Kampen nærmiljøstasjon som ligger i gangavstand (Sons gate 2, Åpningstider: mandag-fredag kl. 08.00-15.00, torsdag kl. 08.00-19.00) eller Haraldsrud gjenbruksstasjon (Brobekkveien 87, 0582 Oslo Åpningstider: mandag-fredag kl. 07.30-19.30, lørdag kl. 09.00-14.30). For mange typer avfall, kan du også benytte ordningen med « avfall i sekk» som du kan lese om ved å «klikke» her.

Hvis du må ta med husholdningsavfallet ditt tilbake fordi alle 4 containere for restavfall er fulle, kan du kontakte styret som kan bestille ekstra tømming.

Ordinær tømmedag for restavfall er torsdag, for papir fredag.

For glass- og metallemballasje finner du container ved Ensjø T-bane.

Lyspærer, lysrør og batterier kan leveres både hos Kiwi og Rema 1000 i Gladengveien. I de samme butikkene får du også gratis blå og grønne poser for kildesortering av hhv plast og matavfall som legges i beholder for restavfall.

Mer informasjon om avfallshåndtering finner du på

http://sortere.no/info/kommune/Oslo/Oslo