Støy og stille tid

Det skal være stille alle dager mellom kl. 23.00 og 07.00.

Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy må skje til tider der det er til minst mulig sjenanse for naboene, det vil si mellom kl 07 og 21 på hverdager. På søndager og helligdager bør støyende arbeider unngås, og aldri utføres før kl 13 og etter kl 20.

skal

Det er fint med varsel om fest, men vi må huske på at et slikt varsel ikke opphever husordensreglene. Av hensyn til øvrige beboere, ber vi spesielt om at man unngår støyende samvær på balkonger/ terrasser og øvrige utearealer i den definerte «stille tid».