Forsinkelse med takrennene

Stillasene ble dessverre satt opp feil, og i strid med bestilling av takrennefirmaet. Stillasene ble montert for nærme balkongene, slik at arbeiderne som skal feste takrennene ikke kommer til med monteringen. Takrennene er gjort ferdig fra monteringsfirmaet sin side. Styret har ikke kontroll med dette på annen måte enn at vi etterspør fortgang i arbeidet. … Fortsett Forsinkelse med takrennene

Orden på fellesområdene, ingen privatisering

Det er svært viktig for trivselen og for våre felles verdier at det er orden på fellesområdene. Å bruke fellesområdene til å sette fra seg egne gjenstander og skrot, kan vi derfor ikke tillate. Husordensreglenes § 7 og vedtektenes punkt 4-1 og 7-1 er tydelige om dette. Nå er det populært med de elektriske sparkesyklene. … Fortsett Orden på fellesområdene, ingen privatisering