Renteøkning i høst betales i desember

De som har restgjeld for sin andel av den felles restgjelda til borettslaget, betaler sin andel av denne gjelda inntil avdragene forfaller til betaling i mars 2023. Denne innbetalinga skjer som en del av den månedlige innbetalinga til OBOS der også felleskostnadene til drift og vedlikehold av borettslaget og akontobeløpet for energi er med, blant … Fortsett Renteøkning i høst betales i desember

Felleskostnadene for 2020 stiger 3,5 prosent

Styret har behandlet og vedtatt budsjettet for 2020 etter forslag fra vår forretningsfører OBOS. Styret har vedtatt at felleskostnadene skal økes med 3,5 prosent fra 1. januar 2020, og varsler med dette om denne endringen i samsvar med vedtektenes punkt 6-2 (1). Alle borettslagets utgifter går med til å kjøpe varer og tjenester som stiger … Fortsett Felleskostnadene for 2020 stiger 3,5 prosent

Parkeringsforbud foran bommen og avfallsbrønnene

Fra torsdag kveld og tidlig fredag morgen blir det satt opp rettslig bindende skilt med parkering forbudt på hele bilområdet mellom Gladengveien og opp til porten til stålverkshallene. Det er ParkNordic som setter opp skiltene og som skal overvåke området. Det blir gebyr for parkering, og borttauing hvis bilen blir stående for lenge. De nye … Fortsett Parkeringsforbud foran bommen og avfallsbrønnene

Forsinkelse med takrennene

Stillasene ble dessverre satt opp feil, og i strid med bestilling av takrennefirmaet. Stillasene ble montert for nærme balkongene, slik at arbeiderne som skal feste takrennene ikke kommer til med monteringen. Takrennene er gjort ferdig fra monteringsfirmaet sin side. Styret har ikke kontroll med dette på annen måte enn at vi etterspør fortgang i arbeidet. … Fortsett Forsinkelse med takrennene