Parkeringsforbud foran bommen og avfallsbrønnene

Fra torsdag kveld og tidlig fredag morgen blir det satt opp rettslig bindende skilt med parkering forbudt på hele bilområdet mellom Gladengveien og opp til porten til stålverkshallene. Det er ParkNordic som setter opp skiltene og som skal overvåke området. Det blir gebyr for parkering, og borttauing hvis bilen blir stående for lenge. De nye … Fortsett Parkeringsforbud foran bommen og avfallsbrønnene

Forsinkelse med takrennene

Stillasene ble dessverre satt opp feil, og i strid med bestilling av takrennefirmaet. Stillasene ble montert for nærme balkongene, slik at arbeiderne som skal feste takrennene ikke kommer til med monteringen. Takrennene er gjort ferdig fra monteringsfirmaet sin side. Styret har ikke kontroll med dette på annen måte enn at vi etterspør fortgang i arbeidet. … Fortsett Forsinkelse med takrennene