Tema: Hundeekskrementer

Ved blokk D har vi tilfeller med lufting av hund hvor eier ikke har fjernet hundeekskrementer. Det er lite pent, uhygienisk og i strid med reglene for dyrehold. Hvis den/de som ikke rydder opp etter kjæledyret sitt tilhører borettslaget, vil de miste retten til å holde dyr.