Hva skjer rundt oss? Nå: Parkene

Vi i Ellipsen har som alle andre på Ensjø blitt stilt i utsikt at den dominerende bilvirksomheten og stålverkshallene skal rives for å gi plass til nye boliger og ikke minst: Gode breie parker. Uttrykt i slagordet «Ensjø fra bilby til boligby». For oss med en detaljert reguleringsplan enstemmig vedtatt av bystyret i juni 2007 … Fortsett Hva skjer rundt oss? Nå: Parkene