To branntilløp på to dager — to sigarettsneiper

Vi har nå hatt to branntilløp på to dager. Det er overveiende sannsynlig at begge skyldtes sneiper som er kastet ut fra balkonger. Den første brannen i går i en blomsterkasse/blomsterbenk på en balkong i andre etasje i L-oppgangen, måtte brannetaten komme og slukke. Blomsterkassen ble brannskadet.  I dag ble det det i en annen oppgang … Fortsett To branntilløp på to dager — to sigarettsneiper

Varsel om digital generalforsamling 12.04-15.04

Dette er et varsel om at generalforsamlingen i år som i fjor vil måtte avholdes digitalt på grunn av de lokale koronabestemmelsene i Oslo. Den formelle innkallingen vil komme seinere i samsvar med de fristene som vedtektene har fastsatt. Varselet er bare en orientering til andelseierne. Dersom noen ønsker å fremme forslag til generalforsamlingen, er … Fortsett Varsel om digital generalforsamling 12.04-15.04

OBOS roter dessverre: 150 kr for februar gjøres om til å gjelde for de nye postkasseskiltene

OBOS har fått problemer med å utføre oppdraget de fikk, og aksepterte, om å kreve inn kr 150 fra hver andelseier i 36 måneder til dekning for utgiftene til rennene under balkongene.  I tillegg gjorde OBOS en ny feil ved at alle som har betalt inn beløpet i 36 måneder, og alle andre, fikk beskjed … Fortsett OBOS roter dessverre: 150 kr for februar gjøres om til å gjelde for de nye postkasseskiltene