Futurehome Safe (Telia) – brannvarsling

Bravida starter sin installasjon av fellesarealene mandag 22.11.2021 i uke 47. De starter i oppgang 6 B, og jobber en og en oppgang dag for dag. Estimert ferdigstilling av fellesarealene er mandag 29.11.2021 i uke 48, med buffer dager til og med onsdag 01.12.2021. Futurehome vil starte sine installasjoner hos beboerne mandag 29.11.2021 i uke … Fortsett Futurehome Safe (Telia) – brannvarsling

Bomnøkkel: Nytt utlånssystem

Bommen kan kun åpnes for helt nødvendig kjøring til oppgang. Du finner bomnøkler i digitale nøkkelbokser ved alle felles innganger. Du får tilgang via Unloc appen. Hvis du er usikker på hva som regnes for "nødvendig kjøring", ta kontakt med styret. Du finner aktuell boks for din bygning, og kontakter riktig kontaktperson, som kan gi … Fortsett Bomnøkkel: Nytt utlånssystem

Hva skjer rundt oss? Nå: Parkene

Vi i Ellipsen har som alle andre på Ensjø blitt stilt i utsikt at den dominerende bilvirksomheten og stålverkshallene skal rives for å gi plass til nye boliger og ikke minst: Gode breie parker. Uttrykt i slagordet «Ensjø fra bilby til boligby». For oss med en detaljert reguleringsplan enstemmig vedtatt av bystyret i juni 2007 … Fortsett Hva skjer rundt oss? Nå: Parkene