Boligene

Boligperm

I boligpermen finner du beskrivelse av boligen din, diverse teknisk dokumentasjon, vedlikeholdsveiledninger mm. Alle beboere har tilgang til boligpermen på nett.

  • Gå til http://boligperm.no
  • Bruk hurtigsøk for å finne Ellipsen borettslag.
  • Klikk på navnet. Velg ditt leilighetsnummer. Skriv inn navn og e-postadresse.
  • Du får så tilsendt et midlertidig passord som du benytter ved første gangs innlogging

Ved neste innlogging vil du komme direkte inn på din bolig, dersom du ikke fjernet krysset for at PC’en skal huske deg.

Framgangsmåten over gjelder kun dersom det ikke er registret noen tidligere eier av boligen din. Står tidligere eier fortsatt registrert, må du du rette en henvendelse til styret og be dem om å nullstille boligen slik at du får registrert deg som ny bruker.

plantegningPlantegninger

Her kan du laste opp de opprinnelige salgsprospektene med etasjeplaner og plantegninger for hver enkelt bolig.

Vær oppmerksom på at den enkelte leilighetseier kan ha bestilt endringer som ikke vil framgå av de opprinnelige tegningene.

Byggetrinn 1 Hus A Gladengveien 4K, 4L og 4M
Byggetrinn 2 Hus C Gladengveien 6A, 6B og 6C
Byggetrinn 3 Hus B Gladengveien 4G, 4H og 4J
Byggetrinn 4 Hus D Gladengveien 6D, 6E og 6F

Arkiv enkeltsaker som gjelder bolig, bygg og borettslag

I undermenyen «Enkeltsaker bolig, bygg og borettslag», har vi arkivert alle aktuelle artikler som er boligrelaterte. Artiklene er lenket til stikkordene som du finner under menypunktet Veiviser. Vi anbefaler at du sjekker der eller bruker søkefeltet på forsiden hvis du leter etter spesiell informasjon.