Bestilling skilt for ringetablå

Her kan du bestille skilt til ringetablå. Angi oppgang/leilighetsnummer og teksten du vil ha på skiltet. Leilighetsnummeret er ikke det som står i dørkarmen som begynner med H og fire siffer, men er et på fire siffer der det første sifferet angir etasjen. Andre siffer er alltid 0. Sjekk her hvis du er i tvil om hvilket nummer du skal angi.
Det er plass til maksimalt 1 linje med 31 posisjoner (bokstaver og mellomrom).