Hva skjer rundt oss? Nå: Parkene

Vi i Ellipsen har som alle andre på Ensjø blitt stilt i utsikt at den dominerende bilvirksomheten og stålverkshallene skal rives for å gi plass til nye boliger og ikke minst: Gode breie parker. Uttrykt i slagordet «Ensjø fra bilby til boligby». For oss med en detaljert reguleringsplan enstemmig vedtatt av bystyret i juni 2007 … Fortsett Hva skjer rundt oss? Nå: Parkene

Renta på borettslagets felleslån er satt ned

Borettslagets felleslån er på kr 162 585 129 kroner lånt i OBOS-banken. Første avdrag forfaller i mars 2023. Se nedbetalingsplan og avdrag for hver enkelt leilighet i årsmeldinga.  OBOS-banken har satt ned rente med 0,15 prosent, og har sendt oss denne meldinga: Vi tilpasser oss konkurransesituasjonen og setter ned lånerentene med virkning fra 5. juni 2021. … Fortsett Renta på borettslagets felleslån er satt ned