Om planer for Kolbergs tomt

I november la vi ut en melding om at Kolberg nå har planer om boligbygging etter reguleringsplan for den delen av tomta der stålverkshallene ligger. Kolberg ønsker endret utforming fra det reguleringsplanen forutsetter. Plan- og bygningsetaten har gitt tilbakemelding om at det i så fall må søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen. Det kan bli vanskelig … Fortsett Om planer for Kolbergs tomt

Godt nytt år!

Styret håper alle i Ellipsen har en hyggelig tid nå i jula og romjula, og vi ønsker alle et godt nytt år. Vi takker for alle bidrag til å gjøre Ellipsen til et godt sted å bo og trives, og ser fram til at det fortsetter i det nye året.