Manglende radiatorvarme får følger for ventilasjonssystemet

Det er nå konstatert at den manglende radiatorvarmen skyldes to pumper som ikke fungerer. Firmaet som har levert pumpene kommer nå for å reparere/skifte dem ut. Feilen med radiatorvarmen får følger for ventilasjonsanlegget. Når utetemperaturen blir for kald, skrur ventilasjonsanlegget seg automatisk av for å sikre seg mot frostskader. Etterhvert vil alle ventilasjonsanlegg bli koplet … Fortsett Manglende radiatorvarme får følger for ventilasjonssystemet

Varsel om digital generalforsamling 12.04-15.04

Dette er et varsel om at generalforsamlingen i år som i fjor vil måtte avholdes digitalt på grunn av de lokale koronabestemmelsene i Oslo. Den formelle innkallingen vil komme seinere i samsvar med de fristene som vedtektene har fastsatt. Varselet er bare en orientering til andelseierne. Dersom noen ønsker å fremme forslag til generalforsamlingen, er … Fortsett Varsel om digital generalforsamling 12.04-15.04

6 D, E og F: Ustabilt varmtvann torsdag 25.02 fra kl 09-15

I morgen, torsdag 25. februar 2021, vil det mellom klokka 09 og 15 bli ustabilt varmtvann fra kl 09 til kl 15. Det skyldes at vi da skal installere tilbakeslagsventiler i seks «stiger» i blokka med varmtvann. Dette gjøres som et forsøk på å eliminere, ta bort, flere feilkilder som årsak til at vi periodevis … Fortsett 6 D, E og F: Ustabilt varmtvann torsdag 25.02 fra kl 09-15

OBOS roter dessverre: 150 kr for februar gjøres om til å gjelde for de nye postkasseskiltene

OBOS har fått problemer med å utføre oppdraget de fikk, og aksepterte, om å kreve inn kr 150 fra hver andelseier i 36 måneder til dekning for utgiftene til rennene under balkongene.  I tillegg gjorde OBOS en ny feil ved at alle som har betalt inn beløpet i 36 måneder, og alle andre, fikk beskjed … Fortsett OBOS roter dessverre: 150 kr for februar gjøres om til å gjelde for de nye postkasseskiltene