El-sparkesykler i Ellipsen borettslag

El-sparkesykler er blitt populært for mange, også hos oss som bor i Ellipsen. Derfor minner styret om at el-sparkesykler er likestilt med ordinær tråsykkel — også innen borettslaget. Har du kjøpt en el-sparkesykkel, betyr det at den må plasseres i en av de to sykkelbodene i den øverste garasjen — hvis du ikke vil ta … Fortsett El-sparkesykler i Ellipsen borettslag

Returpunkt for glass- og metallemballasje

Nærmeste returpunkt for glass- og metallemballasje har adresse Gladengveien 8, men siden konteineren er plassert mellom Verkshagen  og Stålverkskroken boligsameier, tror vi mange beboere ikke er klar over at den finnes! I tillegg finner du et returpunkt i Ensjøveien 22, på skrå over veien fra T-baneinngangen i Rolf Homos gate + i Skedsmogata 17 på … Fortsett Returpunkt for glass- og metallemballasje

Gladengveien 3-5-7 har fått byggetillatelse

Ankepunktene fra den første byggesøknaden som ble avslått er selvsagt endret. Byggene blir likevel i stor utstrekning som opprinnelig angitt, men med bl.a følgende viktige endringer:  Barnehagen får oppsatt minimums uteareal – uten bruk av felt avsatt til felles avkjørsel Byggene tilpasses de aktuelle terrenghøydene for tilliggende friarealer Balkongene mot Gladengveien reduseres til 1,6 m … Fortsett Gladengveien 3-5-7 har fått byggetillatelse

Første byggesøknad for Gladengveien 3-7 er avslått

Første søknad for bygget på den andre siden av Ellipseplassen fastslo Plan- og bygningsetaten (PBE) brøt med en del av reguleringsplanens bestemmelser og at mye måtte omprosjekteres. Dette var utbyggers arkitekt ikke enig i og ba om at PBE trakk sitt krav om omprosjektering.  Da avslo PBE hele byggesøknaden, noe som er vanlig når utbygger … Fortsett Første byggesøknad for Gladengveien 3-7 er avslått

1. desember: Husk å skifte batteri i røykvarsleren

De fleste boligbranner oppstår om vinteren, og desember er den verste måneden når det kommer til boligbranner og antall personer som omkommer i brann. Det er viktig å kontroller røykvarslerne i huset jevnlig, og man bør bytte batterier minst én gang i året. 1. desember har blitt etablert som Røykvarslernes dag for å gjøre det … Fortsett 1. desember: Husk å skifte batteri i røykvarsleren

Skedsmogata 25

Skanska har overtatt ansvaret for Skedsmogata 25 (langs den nye T-banebrua) og planlegger oppføring av boligbygg i 6-8 etg. Ellipsen borettslag v/styret har påpekt forhold vi mener bør vektlegges ved planlegging av prosjektet. Våre merknader får du fram ved å "klikke" her.