Ensjø «Nye» T-banestasjon ble offisielt åpnet 19.6.2013!

Samferdselsbyråd Ola Elvestuen sto for åpningstalen og klipping av snoren til en flott fanfare. Til stede var også Bård Folke Fredriksen, sjefer i Sporveien, Ruter og andre firma som har vært direkte involvert i byggeprosessen. At få av oss i nærområdet eller reisende var tilstede skyldes mest dårlig annonsering. De få artiklene som varslet begivenheten oppga i tillegg feil ukedag!

Uansett – det er vel verdt å feire den flotte stasjonen vi har fått. Sluttsummen skal ha blitt hele 225 millioner kroner. Men da har vi fått en helt ny stasjon med forlengede plattformer og som tilfredsstiller de nyeste kravene til universell utforming. Det er bygget lokk over halve stasjonen – en betingelse for videre utbygging i stasjonsområdet – og kapasiteten er tilpasset den økte trafikkveksten som kommer etter hvert som Ensjøbyen fullføres. Stasjonen preges av stål, glass og granitt.

propolis

Foto: Kulturetaten Oslo kommune – sakset fra nettavisen.no

Kunsten på stasjonen er også verdt å nevne. Kunstneren heter Johannes Vemren Rygh (1979). Utsmykningen har fått navnet Propolis som er en vokstype biene lager. Og det er nettopp biene som har vært inspirasjonen til kunstverket, siden de – som oss – bor i tette samfunn med mye trafikk til og fra.

Utsmykningen er integrert i stasjonens inngjerding og består av 50 grupper med sekskantede bikubeceller som danner varierende mønstre. I tillegg finner du 5 bier!