Nattlig røyk på balkong utenfor eget soverom, kan sjenere naboer

I sær de som bor over hvis de sover med åpent vindu!

Leilroykingigheten over din har vanligvis samme utforming som din egen leilighet. Så står du utenfor eget soverom og røyker, er det sannsynlig at røyk kan sive inn i soverommet over hvis vinduet der er åpent.

Mange av oss har gjennomgående leiligheter med balkonger/terrasser på begge sider. Har du behov for en røyk midt på natten, vil naboen over sikkert bli glad hvis du velger å stå på den som ligger utenfor stuen din.

Det gir godt naboskap å ta litt ekstra hensyn når man kan!