Klager på brudd av husordensreglene

Styret har etter hvert fått noen klager om brudd på husordensreglene. Styret vil selvfølgelig ikke akseptere at noen sjenerer andre, og vil ta et selvstendig ansvar for å si fra til dem som setter seg ut over husordensreglene. Styret vil også behandle konkrete klager, i den grad de er konkretisert om tid og sted og hvem . Men styret vil også måtte ivareta interessene til dem som det blir klaget på, slik at ingen blir utsatt for urimelige anklager.

Styret håper at dette vil gå seg til og at alle forstår at vi ikke bor alene i et borettslag, men at vi må ta tilstrekkelig hensyn til hverandre. Slik det er beskrevet i husordensreglene.

På styremøtet 6.august 2013 ble det besluttet at vi skulle samle punkter det klages på i et skriv som alle får i postkassen sin – i tillegg til at artiklene legges ut her på nettsiden.