Saker styret arbeider med

Bruksoverlating
En søknad om bruksoverlating har vi gitt avslag på. Vedtaket er fattet i samarbeid med OBOS forvaltningsavdeling.

Avregning av radiatorvarme og varmtvann
Forbruket av energi, radiatorvarme og varmtvann, fra Hafslund for 2016 er klart. Det er nå vesentlig mindre umålt forbruk, fordi det er satt inn flere målere.
Styret har bestemt at varmetap på å sende radiatorvarmen rundt i byggene og til å varme opp fellesområdene og å varme opp ventilasjonslufta i kalde årstider, skal dekkes over borettslagets budsjett. Dette varmetapet blir ikke borte i lufta, men går til generell oppvarming av alle byggene på en måte vi alle har fordel av.
Det er bare det forbruket hver enkelt bruker av radiatorvarme og varmtvann, som nå kommer på den individuelle avregninga, inkludert en andel for sirkulasjonsvarme fordelt i forhold til forbruk av varmtvann — ikke etter areal.
Det blir nå lettere å kontrollere sitt eget varmeforbruk, og hvordan en kan spare penger ved å bruke mindre radiatorvarme og varmtvann.
Avregninga blir nå snart tilgjengelig. Noen vil få penger tilbake, andre vil måtte betale tillegg.

Markering av hvor barnevogner sykler mm kan settes
Noen steder er det plassert så mange barnesykler, barnevogner mm, at det er vanskelig å komme forbi. Det blir derfor markert på gulvet med gule striper den plassen hvor slikt kan settes uten å hindre framkommeligheten. Der hvor det er utgang til garasje er det særdeles viktig å holde passasjen fri – utgang til garasjen er også rømningsvei i tilfelle brann…

Konteiner bestilt 15. mai
Styret har bestilt konteiner til den 15. mai. Spesialavfall som malingsrester, kjemikalier og bildekk og tilsvarende kan ikke kastes. Avfallet blir kontrollert av styret for å slippe betydelige ekstrautgifter.

Ettermontere manglende takrenner
Det er bare under balkongene i femte etasje det er takrenne rundt gulvet. For alle balkonger fra tredje etasje og nedover kommer det vann ovenifra når det regner eller når noen vasker balkongene. Det burde vært montert slike renner rundt alle balkonger som en del av bygginga. Men styret vil nå prøve å få ettermontert slike takrenner, men det er selvfølgelig avhengig av at det er mulig å finne dekning i budsjettet for en slik ekstra utgift.

Tilbud om levegger
Leilighetene i første etasje inn mot gårdsrommet, har egne markterrasser. Sidelengs til naboen er disse terrassene litt sjenert til naboen. Styret har derfor tilbudt disse andelseierne å få tilbud om å bygge litt høyere levegger, men for egen regning. Forutsetningen er at alle med markterrasse i gårdsrommet er enige om det.

Permanent vann i fordrøyningsbassengene?
Fordrøyningsbassengene er bygd fordi kommunen pålegger borettslaget å samle opp litt av alt som regner over vårt areal, så ikke det kommunale avløpsnettet så lett blir sprengt ved store regnfall. Likevel hadde det vært bedre og hyggeligere om det kunne vært vann her i lengre tid, gjerne permanent.
Etter forslag fra en teknisk kyndig andelseier, prøver vi nå å forsinke vannet fra å renne fort ut fra oss med å lage ulike nivåer. Vi vurderer også etterfylling av vann.
Etterbeplanting vil også bli gjort.

Vanskelig med sørvis- og håndverkerfirmaer
Styret har problemer med å få tjenesteytere av håndverkertjenester til å komme raskere til oss. Derfor tar for eksempel bestilling og reparasjon av nøkkel- og låssystemer lang tid.
Bransjen har større etterspørsel enn den klarer å levere.

Høyere enn reguleringsplanen og manglende boligbygging
Styret vedtok å protestere på at byggene i Ensjøveien 16-22 av utbygger foreslås å bygges mye høyere enn reguleringsplanen. Styret vil også spørre byrådet om grunnen til at det ikke klarer å få til mer boligbygging på bilområdene sentralt på Ensjø, skyldes at de som tomteeierne vil ha en ny reguleringsplan med tettere og høyere hus.

Blomsterkassene vil bli ferdig plantet til 17.mai