Begge avfallsbrønnene er defekte

Begge avfallsbrønnene er dessverre defekte, utbedring er bestilt. På grunn av det, så får vi ikke kastet søppel frem til utbedring er gjort. IKKE sett igjen poser utenfor avfallsbrønnene. Da kommer fugler og rotter å drar det utover. Ny beskjed kommer når feil et utbedret. Vi beklager ulempen. styret