Kartlegging av skjeggkre i 6 B-oppgangen: Halvparten uten, tre av fire hadde mellom ett og tre skjeggkre

Styret har mottatt resultatet fra kartleggingen av skjeggkre i C-blokka, i praksis oppgang 6 B. Resultatet viser at det er «lav til ingen» skjeggkre i den blokka. I 11 leiligheter ble det ikke funnet noen skjeggkre, i ytterligere sju leiligheter var det inntil tre skjeggkre som ble fanget. Bare i én leilighet ble det funnet over ti skjeggkre.

Skadedyrfirmaet vil generelt anbefale hyppig støvsuging, og tette hull og sprekker der skjeggkre kan komme inn og ut. Å fange dem på limfeller og limtape er også et godt tiltak. Skadedyrfirmaet har antydet muligheten for sprøyting i hver enkelt enhet, men hevder at det på sikt nok ikke vil løse problemet.

Styret vil ta opp med forsikringsselskapet hva vi bør gjøre ut over dette for å redusere utbredelsen på sikt.

De som ønsker limfeller for å fange skjeggkre kan bestille dem via ellipsen@styrerommet.net.

Rapporten kan du lese her.