Husk avfallslevering!

Vi viser til informasjon 4. mai: Avfallshenting

Det er altså ikke mulig å levere bildekk, kjemiske stoffer og liknende.

Styret håper dette blir til hjelp for å bli kvitt avfall, særlig nå når det er kø ved avfallsstasjonene som på Haraldsrud.