Presentasjon av styret

Flere har etterspurt en presentasjon av styret med bilder, for bedre å vite hvem vi er! Her kommer en kort presentasjon som vi også legger inn under oversikten over styrets medlemmer under «Kontakt oss».


OBBOve Bengt Berg, styreleder

Vokst opp i Karl Staaffs vei på Ulven, hatt skolegangen på Hovin og Teisen skoler og har bodd i Drammen i 42 år. Han har arbeidet som lærer i videregående skole i ni år, i Husbanken med lån til boliger som oppfylte Husbankens kvalitetskrav og 22 år i trygdeetaten/NAV. Han har vært aktiv i mange ulike organisasjoner hele livet, og hatt lederverv i boligselskaper siden 1996. Har vært med i styret i Ellipsen siden 2013 – fra 2015 som styreleder.
I styret har Ove det overordnede, koordinerende ansvaret og et spesielt ansvar for å samarbeide med andre i nærområdet for å fremme borettslagets interesser overfor byggherrer og myndigheter.


LHLasse Høier, nestleder

Oppvokst på Teisen (Fjellhus) og har gått på Hovin skole. Han er håndverksutdannet, og har jobbet som håndverker  hele tida. Han har vært styreleder i et borettslag på Teisen i sju år, og har vært medlem av styret i Ellipsen i sju år, for det meste som nestleder.
I styret sørger Lasse for at alt innen drift og vedlikehold som borettslaget er ansvarlig for, blir ivaretatt.


LH2Linda Hauge, styremedlem

Har bodd i Ellipsen siden det var nytt i 2013, styremedlem siden 2016.
Har bodd i Oslo siden 2000, på Sofienberg, Bøler og Ulven før Ensjø. Jobber som seniorrådgiver i Senter for seniorpolitikk. Har tidligere jobbet i Hovedorganisasjonen Virke, Utdanningsdirektoratet og NAV/Rikstrygdeverket. Har ingen tidligere erfaring fra styreverv i borettslag, men har noe erfaring fra organisasjonslivet både gjennom jobb og fritid – bl.a. som tillitsvalgt, verneombud (vara) og styreverv i ulike frivillige organisasjoner.
I styret har Linda et særlig ansvar for skadedyrbekjempelse og varmeavregning.


THKTrine Hannevold Koritzinsky, styremedlem

Født og oppvokst på Ulven i Karl Staaffs vei. Bodde der de første 26 årene av livet, de neste 26 årene på Hellerudtoppen. Har bodd på Ensjø i Ellipsen siden borettslaget var nytt. Var nestleder i det første styret. Jobber som seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring med HR. Tidligere aktiv politiker i bystyret og byrådet i Oslo. De siste årene har hun vært engasjert i fagforeningsarbeid. Mange tillitsverv innen idretten.
I styret har Trine fått spesielt ansvar for at administrative rutiner fungerer som de skal.


esEspen Strand, styremedlem

Født og oppvokst på Gjøvik. Utdannet hjelpepleier, og har arbeidet i kommunehelsetjenesten siden 2004. Har arbeidet som hjelpepleier, leder for hjemmetjenesten, og i dag som systemkoordinator for fagsystemet Gerica i bydel St. Hanshaugen. Har sittet en periode i kommunestyret på Gjøvik, og har hatt mange forskjellige verv i arbeiderbevegelsen siden 2006. Har tidligere vært styremedlem i borettslaget han bodde i på Gjøvik, før han flyttet til Oslo 2011.
I styret har Espen fått spesielt ansvar for HMS-rutinene (Helse, miljø og sikkerhet), slik at borettslaget ivaretar alle lovpålagte forhold.