Varsel om økning av felleskostnadene per 1. august 2020

Mens borettslaget har vært nytt og garantier har dekket det meste av feil og mangler, har vi nytt godt av en lav «husleie» for dekning av borettslagets felles driftskostnader. Nå som borettslaget nærmer seg 10 år og behovet for vedlikehold og oppgraderinger øker, ser styret behov for å øke felleskostnadene med i gjennomsnitt 250 kroner per måned fra og med 1. august 2020. Det betyr likevel at en gjennomsnittlig stor leilighet hos oss  kun vil ha månedlige felleskostnader på 2 760 kroner. Selv om forbruksmålt varme kommer i tillegg, er beløpet lavere enn i mange tilsvarende borettslag.

 

Økningen setter oss i stand til å oppgradere brannvarslingsanlegg og låssystemer,
foreta en koordinert, felles bekjemping av skjeggkre i samtlige bygg,
male slitte oppganger
og ivareta grøntarealene våre på bedre vis.

 

Brannvarslerne skal etter reglene skiftes ut hvert 10. år. I stedet for en ren utskifting, vil vi gå inn for en oppgradert løsning som leveres av GET.  Da får vi nye brannvarslere i hver enkelt borettslagsleilighet og i alle oppganger som er koplet til et felles varslings- og oppfølgingssystem.

Styret ønsker å ta i bruk Unloc på alle inngangsdører til fellesarealer og porter til garasje. Unloc er en app man kan låse opp dører med, via telefonen. Den har også en funksjon hvor man kan dele tilgang til for eksempel håndverker og besøk i en gitt tidsperiode. Hver enkelt beboer kan også for egen kostnad kjøpe en elektronisk lås inn til sin egen leilighet. En slik lås kan kobles til appen Unloc.

Med nytt åte som ikke representerer noen risiko for barn og husdyr, er det mulig å gjennomføre en omfattende og koordinert innsats for bekjempelse av skjeggkre innen borettslaget. Selv om beboerne i berørte leiligheter har klart å begrense bestanden brukbart, har vi fått skjeggkre i fellesområder som boder mm som øker risikoen for videre spredning. Vi kommer tilbake til plan for gjennomføringen av saneringen som riktig gjennomført vil gi en reduksjon av skjeggkre på 90 – 95 prosent.

I noen oppganger har det blitt en del slitasje, og det må vedlikeholdes. Styret har en plan om å male disse oppgangene. Vi har også innsett at vi trenger profesjonell hjelp for å holde grøntarealene våre vedlike – i sær nå som vi igjen får planter langs fordrøyningsbassengene. Riktig gjødsling, luking, tynning og beskjæring vil gi hele uteområdet et løft og redusere risikoen for å få skadedyr.

Med disse tiltakene mener styret at Ellipsen borettslag blir et enda bedre og tryggere sted å bo, også de neste årene framover.

Styret i Ellipsen borettslag
Ensjø 18. juni 2020