Skjøtsel av grøntarealene våre

akershusgartnerenDe fleste har nok registrert at grøntarealene våre har hatt mangelfull oppfølging over tid. Vi besluttet derfor å få profesjonell hjelp og har inngått en avtale med Akershusgartneren AS om at de ivaretar all oppfølging av grøntområdene framover. Unntaket er plantene i fordrøyningsbassengene. Der vil gartner engasjert av AF ivareta vedlikeholdet det første året etter tilbakeplantingen. Etter det vil Akershusgartneren også overta dette ansvaret.

Vi ba Akershusgartneren gi oss litt informasjon om arbeidet de vil gjøre for oss og gir et sammendrag her:

  • Vi er i gang med en ekstra oppstartsjobb nå, med fjerning av ugress, restart av alperips-hekken og ekstra jobb i buskfeltene for å få opp helhetsinntrykket av de. Håper å være i mål med dette i løpet av juli og etter det vil vi være innom jevnlig for å klippe gress og luke slik at det holder seg pent hos dere.
  • Busker og hekk vil normalt gjødsles 2 ganger i sesongen. Beskjæringsteknikk tilpasses arten og foretas 2 ganger i sesongen. Døde og skadede grener fjernes.  Rotugras blir sprøytet for å hindre spredning. Synlig jord skal holdes løs og kantene skal ha jevn linjeføring. Jevnlig luking og vanning etter behov.
  • Trær beskjæres ved å fjerne stammeskudd og døde/skadde grener. 1 m i diameter rundt stammen skal være fritt for ugress. Vanning etter behov
  • I småkassene ved inngangene tilrettelegges det for 3 sesongplantinger; vår, sommer og høst. Vårplanting skal skje så tidlig som mulig i sesongen. Jevnlig gjødsling og vanning etter behov. Jord holdes løs og synlig ugress fjernes.
  • Gressplen gjødsles 2 ganger i sesongen.  Plen- og kantklipping skjer i utgangspunktet ukentlig, men tilpasses behov.

alperips

 • Vi var hos dere 24.6 og klippet ned alperips-hekken (i kassene langs markterrassene). Dette er fordi den var så glissen og spinkel. Den bar tydelig preg av dårlig oppfølging da den var nyplantet.
  Vi har luket, gjødslet og lagt på kompost for å sinke nytt ugras og gi mer næring til plantene.
  Grunnen til at vi klippet den helt ned er for å få den til å sette flere rotskudd og forgreine seg lavere, så det blir en tettere hekk helt fra bunnen.
  Fremover vil vi klippe hekken cirka 2 ganger i året for å få den tett.
  Det tar litt tid, men det vil bli en mye penere hekk enn det som var der.
  Vi skal ikke klippe den så lavt igjen, men det tar noen år å få den opp i full høyde igjen.
 • 24.6 ble også stemorsblomstene i de små kassene ved inngangene erstattet med sommerblomster.
 • Vi planlegger å få dere med i gressklipperuta vår fra uke 28. Det er uken etter den avtalen dere nå har går ut. Det varierer litt hvilken ukedag vi er ute og klipper, men i løpet av en uke er vi innom hos dere.

Vi håper alle vil glede seg over den hardt tiltrengte oppgraderingen vi nå gjør av grøntområdet vårt.

Styret