Utsetting av åte mot skjeggkre: Hvis ikke onsdag og torsdag, så for egen regning seinere

Skjeggkrebehandlinga er satt i verk av styret på grunn av ønsker særlig fra de beboerne som har vært plaget av skjeggkre. Det er også av hensyn til at  skjeggkre ikke skal spre seg til leiligheter som ikke har det. Skjeggkre kan spre seg gjennom hulrom i bygget til alle leiligheter.

Nokas Skadedyrkontroll kommer med fire personer, begynner kl 8 hver dag i øverste etasje og bruker få minutter i hver leilighet, rundt ti til 15 minutter.

Blir ikke alle leiligheter behandlet, gjelder ikke forsikringsgarantien. Dette har vært varslet for flere uker siden, og nå mandag med sms til alle andelseiere. Styret har fått en del pågang med ønske om spesialordninger onsdag og torsdag, og vi har strukket oss langt for å hjelpe til mest mulig. Likevel er styret nødt til å presisere at dette må gjøres i alle leiligheter, og på de to dagene som er varsla lang tid i forveien, og mandag. I vedtektene punkt 5-2 (4) står det: «Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting.»

De leilighetene vi ikke får lagt ute åte i på de godt varsla dagene, må derfor gjøres felles til et annet tidspunkt om ikke så lenge. Utgiften for denne ekstra utlegginga må betales av de andelseierne som ikke kan slippe Nokas Skadedyrkontroll til i sin leilighet onsdag eller torsdag.