Avfallsbrønnene for papp og papir, er fulle.

E02284AA-B824-421C-AE77-3BCD74A2D9C4_4_5005_cAvfallsbrønnene for papp og papir er nå fulle. Det skal ikke legges avfall utenfor brønnene, når de er fulle. Brønnene blir ikke tømt før til uken, så dere må oppbevare papir og papp i leilighetene til da. Husk at vi bor i et fellesskap og må ta hensyn til hverandre.