Manglende radiatorvarme får følger for ventilasjonssystemet

Det er nå konstatert at den manglende radiatorvarmen skyldes to pumper som ikke fungerer. Firmaet som har levert pumpene kommer nå for å reparere/skifte dem ut.

Feilen med radiatorvarmen får følger for ventilasjonsanlegget. Når utetemperaturen blir for kald, skrur ventilasjonsanlegget seg automatisk av for å sikre seg mot frostskader. Etterhvert vil alle ventilasjonsanlegg bli koplet ut inntil feilen med varmepumpene blir rettet opp.

Når radiatorvarmen fungerer, vil styret sørge for at de ventilasjonsanlegg som har koplet seg ut, blir startet igjen.