Om korttidsutleie

Det er i borettslagsloven og vedtektene våre tillatt å leie ut leiligheten uten å bo der i inntil 30 dager i året. Det er regjeringen som har satt grensen til 30 dager med tanke på ordninger som Airbnb.

Dersom noen andelseiere ønsker å leie ut leiligheten gjennom Airbnb eller liknende ordninger mot betaling, ber styret om å bli orientert om det.

Det er uansett andelseieren som har ansvaret for at korttidsleien ikke fører til urimelig sjenanse eller ulemper for andre beboere.