Til hundeeiere/husdyreiere

Styret er blitt orientert av beboere om at det er oppdaget ekskrementer fra dyr både i gårdsrommet og i vannbassengene våre og at flere har blitt tilgriset. Det kan være besøkende som er årsak til dette, men styret vil likevel minne om vilkåret for tillatelsen til å kunne holde husdyr slik det står i husordensreglene:
«Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen», jf § 4 punkt 2.

Dersom ikke eieren overholder dette, er vilkåret for å ha husdyr ikke lenger til stede.
Styret ber derfor alle som har hund eller andre dyr sørge for at det ryddes opp etter dem. Dette har både med trivsel og helse å gjøre.

Også på den kommunale plenen ved avfallsbrønnene våre, der hundeeiere fra flere boligselskaper «lufter» sine dyr, ber vi om at husordensreglene våre praktiseres: At ekskrementer plukkes opp i svart pose. Det vil nå komme skilt med oppfordring om det her.