Futurehome Safe (Telia) – brannvarsling

Bravida starter sin installasjon av fellesarealene mandag 22.11.2021 i uke 47. De starter i oppgang 6 B, og jobber en og en oppgang dag for dag. Estimert ferdigstilling av fellesarealene er mandag 29.11.2021 i uke 48, med buffer dager til og med onsdag 01.12.2021.
Futurehome vil starte sine installasjoner hos beboerne mandag 29.11.2021 i uke 48. Futurehome vil jobbe seg gjennom beboerne i Ellipsen på følgende måte:
Gladengveien 6 A B C: Mandag 29. november
Gladengveien 6 D E F: Tirsdag 30. november
Gladengveien 4 G H J: Onsdag 1. desember
Gladengveien 4 K L M: Torsdag 2. desember
SMS om tidspunkt blir sendt ut 14 dager før de kommer til deres leilighet. Se lengre ned i saken for mer info.
Eventuelle beboere som ikke har mulighet til å være hjemme på bestemt installasjonsdag, vil få oppfølging i en 2. runde en til to uker etter ferdigstilling av 1. runde. Vi oppfordrer alle til å være hjemme i 1. runde, sånn at vi kan få installert hos flest mulig og sikret brannsikkerheten fortest mulig.
Ta gjerne kontakt med vår support hos Futurehome på +4723506849 dersom du har spørsmål.