Begge avfallsbrønnene er defekte

Begge avfallsbrønnene er dessverre defekte, utbedring er bestilt.
På grunn av det, så får vi ikke kastet søppel frem til utbedring er gjort.
IMG_0980IKKE sett igjen poser utenfor avfallsbrønnene. Da kommer fugler og rotter å drar det utover.
Ny beskjed kommer når feil et utbedret.
Vi beklager ulempen.
styret