Lekeplassforskrifter og husken vår

Vi har forståelse for at beboere gjerne vil forsikre seg om at husken vi har satt opp etter vedtak på generalforsamlingen, oppfyller alle krav til lekeplassutstyr innen borettslag. Leverandør og montør er valgt etter anbefaling fra OBOS, og er en av de større aktørene innen lekeplassutstyr for barnehager, institusjoner mm. De var på befaring for … Fortsett Lekeplassforskrifter og husken vår

Fotballspill

På våre fellesområder som leikeplassen er det ikke mulig å sparke fotball uten å sjenere andre og med fare for skader/tilsmussing av bygninger, beplantning, private terrasser eller personer. Fotballsparking på våre fellesområder er derfor ikke tillatt.