Lekeplassforskrifter og husken vår

Vi har forståelse for at beboere gjerne vil forsikre seg om at husken vi har satt opp etter vedtak på generalforsamlingen, oppfyller alle krav til lekeplassutstyr innen borettslag.

ch-logoLeverandør og montør er valgt etter anbefaling fra OBOS, og er en av de større aktørene innen lekeplassutstyr for barnehager, institusjoner mm. De var på befaring for å sjekke grunnforhold og plass før vi fikk tilbud på huske med montering, nettopp for å sikre at oppsettet ville tilfredsstille alle krav til sikkerhet.

På grunn av motforestillinger fra noen beboere, kontaktet vi likevel leverandør på nytt for å få skriftlig bekreftelse på dette. Primært for å sikre at barna får en sikker lekeplass, men også for ikke å risikere at borettslaget blir stående økonomisk ansvarlig for uhell som kan skyldes uaktsomhet fra vår side i form av defekt leke eller montering inkl. underlag.

Vi fikk omgående oversendt ønsket bekreftelse, signert David Ian Stokke hos Claussen og Heyerdahl as, som også var ansvarlig for befaringen.

Selvsagt kreves fortsatt regelmessig tilsyn og kontroll av lekene framover, men utgangspunktet vårt er sikkert og trygt.