«Tyngdepunktet» er ute til høring.

Her finner du også innsigelsen fra Ellipsen borettslag.

4 alternative planer for utbygging av området rundt T-banen legges ut til høring i november. Alle alternativ har en mye høyere utnyttelsesgrad enn planene for Ensjøbyen tillater.

tyngdepunktet2 av forslagene inneholder 2 høyhus på nesten 60 meter med hhv. 14 og 17 etasjer. Dette er direkte i strid med bystyrets vedtak om hvor høyhus (hus over 42 meter) kan lokaliseres. I de 2 øvrige forslagene er disse 2 husene redusert til 42 meter. For å bygge så høyt, skal likevel en rekke faktorer ivaretas.

Styret vil på borettslagets vegne levere en innsigelse på framsatte planer hvor vi krever at maks utnyttelsesgrad må overholdes, bygningshøyder må generelt reduseres og kun et signalbygg på inntil 42 meter tillates.

Samtidig ber vi om at det legges til rette for maksimalt antall gjesteparkeringsplasser. Den lave parkeringsnormen som gjelder kjerneområdet som vi tilhører, sammen med utviklingen av Gladengveien som miljøgate uten gateparkering, gir oss ellers ikke store muligheten for å få familie/venner på besøk som bor slik til at de ikke kan reise kollektivt.