Tyngdepunktet – forslag til detaljregulering med konsekvensutredning.

Presentasjon av alternativene i planforslaget skjedde mandag 2.desember på F21 – Fyrstikkalleen skole.
Siden Plan- og bygningsetaten ikke kunne anbefale noen av de 4 alternativene til forslagsstiller, hadde de utarbeidet et eget, 5.alternativ for området.

Høringsfrist er satt til 23.12.2013.

Rapport fra møtet med presentasjoner er lagt ut på Ensjø Aktuell – klikk her