Send epost til styret

Her kan du kontakte styret med spørsmål eller angi forhold du ønsker tatt opp. Det er fint om du i feltet «Saken gjelder» angir med et stikkord hva henvendelsen gjelder.

Vi ber deg angi leilighetsnummeret ditt. Det er ikke det nummeret som står i dørkarmen som begynner med H og fire siffer, men er et på fire siffer der det første sifferet angir etasjen. Andre siffer er alltid 0.  Sjekk her hvis du er i tvil om hvilket nummer du skal angi.