Sammendrag innsigelser Tyngdepunktet

I vedlagte lenke finner du en sammenfatning av alle uttalelsene som kom inn innen høringsfristens utløp for Tyngdepunktet. (Filen er på 87 sider og hentes direkte fra Saksinnsyn)
Vi håper de mange kritiske bemerkningene til utnyttelsesgrad og byggehøyder blir utslagsgivende, slik at forslagsstiller ikke lykkes med sitt forsett om å gå utover alle overordnede planer for Ensjøbyen på disse viktige områdene. For dette har stor betydning for hvordan Ensjøbyen vil framstå og hvor attraktivt boområdet vårt til slutt vil være.