Ta hensyn til naboene ved rengjøring av balkong og terrasser!

Ajourført mai 2020

Nå som borettslaget har investert i takrenner for alle balkonger, blir regnvann og rengjøring mindre belastende for de som bor under. Det er likevel behov for å vise litt ekstra hensyn ved vask og vedlikehold. Bruker du mer vann enn takrennen kan ta unna, vil det flomme over og være til sjenanse – spesielt der det er terrasser med større arealer under. Husk også at enkelte takrenner faktisk munner ut på andres terrasser, slik at også grums blir liggende igjen!

vaskeutstyrPrøv derfor å begrense vannbruken til det som er høyst nødvendig. Det er også fint om du støvsuger eller koster opp støv før du vasker. 

Det er fint å unngå vask av balkongens utvendige glassflater når folk sitter ute. For det er nesten ikke til å unngå at det blir litt vannsøl nedover.

Ta gjerne en prat med naboer som kan bli berørte når du vasker. For da finner dere sikkert en dag og et tidspunkt som passer alle, slik at ubehageligheter unngås.

Vi ønsker alle en god sommer med flittig bruk av balkonger og terrasser!