Ta hensyn til naboene under ved rengjøring av balkong og terrasser!

På byggene våre er det til dels åpne balkonger uten takrenner og til dels takrenner fra balkong og terrasser som munner ut på andres terrasser! Det betyr at vi må ta spesielle hensyn når vi rengjør balkong/terrasser og utemøbler for ikke å sjenere naboene under.

vaskeutstyr Det er fint om du støvsuger eller koster opp støv før du vasker, slik at naboen får minst mulig skitt ned på sitt areal. Når du vasker, får du et veldig fint resultat ved bruk av mopper, noe som også begrenser vannmengden du sender videre nedover.

Hvis du vasker på tradisjonelt vis, er det også bra om du begrenser vannmengden så mye som mulig. Vask gjerne en dag det regner, for da blir vaskingen til mindre sjenanse for andre! Og ser du behov for å bruke mer vann en gang – ta en prat med naboer som blir berørte . For da blir dere sikkert raskt enige om en dag og et tidspunkt som passer alle, slik at ubehageligheter unngås.

Vi ønsker alle en god sommer med flittig bruk av balkonger og terrasser!