Tildekking av den klare glassdelen på balkonger og terrasser er ikke tillatt

Styret behandlet spørsmålet om tildekning av den klare glassdelen på balkong- og terrasserekkverk på styremøtet 12.5.2014.

glassbalkongerDet er minst to balkonger slik tildekking er utført på foreløpig. Det er utført i strid med vedtektenes punkt 4-3 nr 2. Det viktigste er likevel den endring av fasaden som slik tildekking medfører. En slik tildekking snevrer inn den visuelle opplevelsen av uterommet mellom blokkene. Leilighetene er kjøpt med dagens utforming av våre bygg, og vedtakene på siste generalforsamling gir ikke grunnlag for å tillate en slik fasadeendring nå. Om det hadde blitt tillatt, ville høyst sannsynlig ikke alle utført slik tildekking, eller utført den ulikt (som allerede er tilfelle), noe som ville gitt et enda mindre helhetlig fasadeinntrykk.

På denne bakgrunn fattet styret følgende vedtak;

Tildekking av den gjennomsiktig glassdelen på balkongrekkverkene og terrasserekkverkene tillates ikke, jf vedtektenes punkt 4-3 nr 2 og vedtakene på generalforsamlingen 22. april 2014.