Søppelbøtter/askebegre på uteområdet

Styret har bestemt at det ikke skal settes opp søppelbøtter eller askebegre på uteområdet.

Dette fordi erfaringer fra andre steder viser at det lett fører til forsøpling rundt plasseringspunktene. Røyking på områder hvor barn leker, ønskes heller ikke. Vi forutsetter at alle vil ha et rent og ryddig utemiljø, slik at vi tar hånd om eget avfall.