Kontakt for heis, stoppekraner, ventilasjon, bom/p.disp.

Ajourført april 2021

Heis

Står du fast i heisen, bruk alarmsystemet der. Sentralen sørger for at hjelp kommer så raskt som mulig. Er ikke personer involvert – kontakt styret.

Vannlekkasjer/sprinkleranlegg

Ved lekkasje fra vannrør/radiatorer som ikke kan stoppes med boligens stoppekraner og ved feilaktig utløst sprinkleranlegg, ring omgående til styret slik at du vet at du får kontakt. De sørger for raskest mulig utrykning.

Bomnøkkel/dispensasjon

Kontakt styret minimum 1 dag i forveien på et akseptabelt tidspunkt (ikke grytidlig eller sent på kveld) med SMS eller på telefon.

Gjesteparkering – lånekort for garasjebom

Kontakt styret minimum 1 dag i forveien på et akseptabelt tidspunkt (ikke grytidlig eller sent på kveld) med SMS eller på telefon.

Resetting ventilasjonsanlegg

Kontakt styret på et akseptabelt tidspunkt (ikke grytidlig eller sent på kveld). Har systemet stoppet opp etter strømbrudd, kan styremedlemmene vanligvis restarte systemet uten ekstern assistanse.

Tallene til høyre angir beste kontaktrekkefølge.

 

Navn Telefon Stoppe-kraner Heis-stans Bom/ p-disp. Ventilasjon
Lasse Høier 917 48 229 1 2 2 1
Espen Strand 904 73 414  2 1 1 2
Ove Bengt Berg 905 43 576 3 3 3 3
Sindre Cools Berg 950 63 732