Partytelt/paviljong på terrasser/balkonger

parasollStyret har bestemt at det ikke kan settes opp partytelt/paviljonger på terrasser/balkonger – primært av estetiske hensyn.

Parasoller er imidlertid tillatt og sammen med mulighetene som gis innen solavskjerming, burde den enkeltes behov likevel kunne dekkes.