Påminnelse: Voldsomt husbråk meldes straks til politiet, deretter skriftlig til styret

Styret har kommet til at det ikke kan være styrets oppgave etter klage å forsøke å stanse pågående husbråk. Det må være politiets oppgave å stanse sterkt sjenerende nabostøy. Derimot vil styret på grunnlag av klager i ettertid ta dette opp med den aktuelle andelseier for å få denne til å overholde husordensreglene. Men kan sjenerende nabobråk dempes med en pen henstilling, vil det være det beste.

sovnlosStøy er et ømtålig tema i mange borettslag. Hva kan og bør man akseptere og hva bør man få gjort noe med? Noen hevder at de har betalt i dyre dommer for en leilighet og derfor har rett til å sitte på balkongen og skravle høyt med venner til langt på natt, eller spille favorittmusikken med litt styrke. Men disse tar feil. I et bofellesskap gjelder egne regler, som regel felt ned i husordensreglene. For hvis vi ikke tar litt hensyn til hverandre, blir boforholdene ulevelige for alle. Også de som velger større frihet gjennom enebolig med tomt, omfattes av regler som skjermer naboer mot uakseptabel støy.

Er naboen ubetenksom og skaper støy uten å være helt klar over hvor sent det har blitt, rekker det som regel å påpeke forholdet og be vedkommende om å trekke inn bak lukkede vinduer eller å dempe seg litt. Får du ingen respons, kan du klage via styret. Da blir klagen arkivert hos Obos sammen med ev. forklaringen beboeren har gitt. Får samme beboer/husstand uforholdsmessig mange berettigede klager, kan styret starte en utkastelsessak basert på arkivert dokumentasjon.

politiEr støyen veldig sjenerende og beboeren tidligere ikke har vist noen vilje til å rette seg etter retningslinjene som gjelder innen borettslaget, bør du vurdere å tilkalle politi. For med politiet på døren, stopper som regel en slik oppførsel omgående. Hvis ikke, vil en politianmeldelse også kunne skape fortgang i utkastelsessaker – spesielt hvis det er flere andre som klager på samme person.

Hvis du har mistanke om at støyen kan skyldes alvorlige forhold som sterk krangling under rus, mishandling av barn eller kvinner eller tilsvarende, må du ringe politiet omgående. For da er det ikke bare du som sjeneres av støy – da kan det være fare for personers liv og helse.

Så anbefalingen er: Mindre alvorlige saker – prøv med det gode. Gjentatte brudd, vurder klage via styret eller skap raskere fortgang ved å tilkalle politi. Ved mistanke om at støy skyldes alvorlige forhold – tilkall omgående politi.