Gangarealer

skostativ

Av sikkerhetsmessige hensyn må alle gangarealer holdes frie for møbler, sko og andre gulvstående gjenstander. Kun dørmatte tillates utenfor inngangsdør. Barnevogner kan stå i inngangspartiet dersom de ikke er til hinder for normal ferdsel.

Også gangarealer i kjeller må holdes frie. Plasseres gjenstander utenfor bodene, kan disse bli kastet uten forhåndsvarsel. Det er tre selvstendige grunner til disse restriksjonene:

  1. Gangene er rømningsveier ved brann, og derfor kan det ikke stå noe som kan hindre og skade oss hvis det skulle bli brann.
  2. Alt utenfor egen dør er fellesareal. Og et slikt fellesområde kan ikke privatiseres med egen bruk, kanskje også på en måte som andre beboere ikke synes er like trivelig som en selv.
  3. Utplasserte gjenstander, midlertidig eller permanent, hindrer også det løpende renholdet.