Tema: Båndtvang for hund

skilt-hundI Ellipsen borettslag er det tillatt med dyrehold, men bare når en har søkt om det og underskrevet kontrakt om dyreholdet. Har en beboer dyr, og ikke har søkt om tillatelse, er dyreholdet ulovlig og en har satt seg ut over forutsetningene for å kunne bo her.

Styret har valgt å legge til grunn OBOS sine standard vilkår for dyrehold i borettslag. Det følger av disse at det er generell båndtvang for hund på borettslagets områder.

I et borettslag bor man tett på hverandre, og det er noen som er redde for hunder og andre som er allergiske. Spesielt små barn kan reagere negativt på en løs hund, selv om den bare er vennlig og vil «hilse på». Det er heller ikke hyggelig om hunden gjør sitt fornødende enten det er stort eller smått på området hvor barna leker, og hvor vi ellers oppholder oss.

Styret ber de som har dyr uten å ha underskrevet avtalen om vilkårene, om å gjøre dette snarest. Inntil det skjer, er dyreholdet ulovlig og en har dermed satt seg ut over vilkårene for fortsatt å kunne bo her.