Avregning varme/varmtvann fra Inergi mot felleskostnader

vannmalerFor 2013 har vi alle betalt inn et stipulert beløp for varme og varmtvann sammen med de månedlige felleskostnadene. For mange har dette stipulerte beløpet vært alt for høyt, slik at de ved avregningen nå i juni har fått 0 i felleskostnader for juni måned isolert. Det er nok også grunnen til at flere har etterlyst giro for innbetaling av felleskostnader for juni. For enkelte har tydeligvis fått informasjonen om avregningen og effekten av den lovlig sent.

Også for 2014 vil vi betale et stipulert månedlig beløp som avregnes i mai/juni neste år. Nå som vi har erfaringsverdier, regner vi imidlertid med at differansen til faktisk forbruk ikke blir så stor.

Stusser du på oversikten du har mottatt fra Inergi over eget forbruk? For med anleggsadresse og avvikende etasjeangivelse er det lett å lure på om du har fått riktig avregning. Det kan du enkelt kontrollere ved å se på numrene på målerne for varme og varmtvann som du finner i fordelingsskapet. Samme numre skal du finne igjen på oversikten fra Inergi under avsnittet «Deres avlesningsverdier».

For 2013 har vi kun betalt for forbruket fra overtakelsesdato. Ev forbruk før dette er belastet utbygger og det finnes noen tidsfaktorer/fordelingsnøkler som angir din botid av den totale avregningsperioden. For 2014 blir dette enklere siden vi da opererer med et fullt kalenderår. Og skulle du lure på hvorfor det står angitt 153 seksjoner når det kun finnes 152 leiligheter, så skyldes det at fellesområdene går som en egen seksjon!

Har du lyst til å sjekke hvordan forbruket ditt utvikler seg, finner du en enkel anvisning på nettsidene for hvordan du leser av måleren for radiatorvarme. (Se «Beboerguide» «Varmtvann – forbruk/måling»). Måleren for tappevann er litt enklere, siden den gir deg direkte forbruk i m3.